Jennifer-Hamilton-Mamarazzi (14)

Neonatal pleje

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

På neonatalafdelingen plejes for tidligt fødte og nyfødte børn, der er syge. Der er typisk tale om midlertidige vejrtrækningsproblemer, gulsot, lavt blodsukker og infektioner. Afhængigt af hvornår i graviditeten, barnet er født, og årsagen til, at barnet er indlagt, kan indlæggelsen vare fra et døgns tid til et par måneder.

Cirka 10 % af alle børn modtager pleje på neonatalafdelingen efter fødslen, og cirka halvdelen af disse er for tidligt fødte. Hvis barnet bliver født inden graviditetsuge 37+0, betragtes det som en for tidlig fødsel. Børn født i graviditetsuge 35-36 kan som regel blive på fødeafdelingen og holdes under opsyn.

Udviklingen inden for neonatologi er gået meget hurtigt, og i Danmark er man med helt fremme, når det gælder pleje af for tidligt fødte børn og nyfødte børn med sygdomme. På en neonatal afdeling arbejder man i et team bestående af læger og sygeplejersker, som er specialiserede i neonatal pleje, samt jordemødre eller sosu-assistenter. Der er også knyttet lægefaglige rådgivere, fx diætist, fysioterapeut, psykolog og neurolog, til afdelingen. Den øgede viden om betydningen af forældrenes nærvær har været med til at forandre personalets rolle, så de ud over at være lægefaglige eksperter også skal støtte forældrene i at tage aktiv del i barnets pleje.

Ikke lige, hvad man havde forestillet sig...

De fleste har hørt om neonatal pleje, men tiden som forælder til et nyfødt barn, der er indlagt, fordi alt ikke lige blev, som man havde forestillet sig, kan være forbundet med stor uro. Man kan have tanker som: "Bliver mit barn rask?" "Overlever mit barn?" "Tør jeg knytte mig til det?"

At være sammen

Studier har vist, at pleje hud mod hud og tidlig tilknytning ikke bare har betydning for det følelsesmæssige bånd mellem barn og forælder, men også har en positiv indvirkning på barnets vækst og hjernens udvikling. Også amningen påvirkes positivt, når man er tæt på hinanden. Netop derfor har man på visse klinikker udviklet plejeformen "sampleje". Efter fødslen bliver mor og barn behandlet sammen på neonatalafdelingen, hvor jordemødre også er en del af det team, der tager sig af familien. Alt sammen for ikke at adskille mor og barn!

At komme hjem

Hvis forældreskabet begyndte på neonatalafdelingen, og hvis indlæggelsen måske endda har været langvarig, glæder de fleste sig til at komme hjem. Tidligt hjemmeophold er en plejeform, som foregår i sygehusets regi og fungerer som børneafdelingens forlængede arm. Her kan familien efter en lægefaglig vurdering blive tilbudt at lade plejen fortsætte derhjemme, indtil barnet er modent nok til at blive udskrevet. Sygeplejersker, der har omfattende erfaring med neonatal pleje, kommer på besøg i hjemmet og rådgiver om amning, mad til barnet og pleje af den nyfødte.

Kilder:

  • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.