FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet data?

Har du skiftet telefon? Et af de mest typiske scenarier er, at man troede, at man havde en konto på sin gamle telefon, og når man så skifter telefon, er appen helt tom. Hvis du stadig har din gamle telefon, skal du bare oprette en konto på den under Indstillinger > Registrer dig. Så flyttes alle data til kontoen og gemmes der i stedet for kun at ligge lokalt på din telefon. Hvis ovenstående ikke gælder i dit tilfælde, har du forhåbentlig taget en sikkerhedskopi af din gamle telefon på en computer (fx i iTunes, hvis du har en iPhone, eller i Google Play, hvis du har en Android). I så fald kan du downloade sikkerhedskopien, og så følger appen forhåbentlig med. Derefter anbefaler vi, at du opretter en konto under Indstillinger > Opret konto.

Hvorfor kan jeg ikke dele min konto?

Der er tre forskellige årsager til, at du nogle gange ikke kan dele din konto. Den ene er, at I begge to skal have en konto i appen for at kunne dele den. Hvis den person, du vil dele med, ikke har en konto, kan det være årsagen til, at det ikke fungerer. Opret en konto, og prøv igen. Den anden årsag kan være, at du allerede deler din konto med en anden. Man kan kun dele sin konto med én person, så hvis du allerede deler din konto med nogen, kan det være årsagen til, at det ikke fungerer. Den tredje årsag, som har været et problem for mange Android-brugere (hvis du eller den anden person har en Android-telefon), er, at der er en indstilling for at "acceptere deling", som skal aktiveres på telefonen. For nogle brugere kommer fejlmeddelelsen altså fra deres telefon og ikke fra os. Du kan vælge at acceptere deling under indstillinger i din telefon. Hvis ingen af ovenstående er årsag til problemet for dig, eller hvis det alligevel ikke fungerer, kan du kontakte supporten – så hjælper vi dig!

Hvordan nulstiller jeg min adgangskode?

Nogle gange ender e-mailen til nulstilling af adgangskoden i spammappen. Prøv at nulstille adgangskoden igen, og kig også i spammappen.

Hvordan tilføjer jeg en flerbarnsgraviditet i appen?

Eftersom så få procent af alle fødsler er flerbarnsfødsler, har vi desværre ikke haft mulighed for at bruge ressourcer på at tilpasse appen helt til flerbarnsgraviditeter. Dermed ikke sagt, at vi ikke synes, at det er vigtigt, og vi ved, at I, der venter tvillinger (eller flere), er meget interesserede i at kunne læse om det i appen. Vi går videre med dette i vores fremtidige udvikling af appen!

Hvilken uge er jeg i?

Der er to måder at beregne, hvilken graviditetsuge du befinder dig i: den "medicinske" og den "folkelige". I den medicinske verden beskrives barnets udvikling i forhold til antallet af afsluttede uger og dage, mens man i folkemunde ofte beskriver graviditeten i uger. Ifølge det medicinske synspunkt er du i uge 9+3, hvis der er gået 9 hele uger og 3 dage fra den første dag i din sidste menstruation. Ifølge den folkelige ugetælling er du efter 9 hele uger og 3 dage i graviditetsuge 10; dvs. at du er i den 10. uge af graviditeten.

Hvorfor angives graviditetsuger forskelligt?

Den graviditetsuge, du befinder dig i, kan angives på to forskellige måder, og det afhænger hovedsageligt af, hvor i verden du bor. Enten skriver man, at man er gravid i 7. uge (6 uger + 5 dage), eller også skriver man bare uge 6 (+ 5 dage). Uanset hvordan graviditetsuge + dag vises, er du nået lige langt i din graviditet. Under Indstillinger > Land > Ugevisning kan du vælge, hvordan din graviditetsuge skal vises.

Hvordan beregnes min graviditet?

Afhængig af hvor i verden du bor, regnes graviditetens varighed lidt forskelligt. Nogle regner f.eks. graviditeten fra uge 0+1 og angiver 40+0 som terminsdato, mens andre angiver første dag af graviditeten som 0+0 og terminsdatoen 39+6. Vi forsøger altid at tilpasse indstillingerne, så de passer til dig som bruger, men der forekommer ind imellem lokale afvigelser for, hvordan man regner, hvorved du selv kan opdatere graviditetslængden, så den er rigtig for dig. Det gør du under indstillinger > Gravid > Graviditetslængde.

Slet afsluttet graviditet

Det kan være lidt besværligt at gøre det manuelt, men herunder er der en vejledning, som forhåbentlig hjælper dig gennem trinnene så tydeligt som muligt. Ligger den afbrudte graviditet stadig under Indstillinger > Min graviditet som en tidligere graviditet? Hvis den gør det, kan du afslutte din nuværende graviditet, genaktivere den afbrudte graviditet og derefter slette den. Der er to forskellige alternativer, når man vælger "Abort/Afbrudt graviditet": Man kan enten afslutte den (hvilket indebærer, at informationerne ikke forsvinder) eller slette den (hvilket indebærer, at alle informationer slettes sammen med graviditeten). Sådan gør du: 1. Gå til Indstillinger > Min graviditet. 2. Afslut din igangværende graviditet (husk, at det er vigtigt, at du her klikker på "Afslut graviditet"). 3. Når du har klikket på Afslut graviditet på din igangværende graviditet, kan din tidligere graviditet aktiveres. 4. Her vælger du at aktivere den tidligere graviditet. 5. Når den tidligere graviditet er blevet aktiveret, kan du igen vælge Abort/Afbrudt graviditet, men denne gang klikke på "Slet graviditeten". 6. Nu er den tidligere graviditet slettet. 7. Nu kan din igangværende graviditet aktiveres igen, og den tidligere graviditet er slettet.

Hvordan ændrer jeg sprog i appen?

Desværre kan man ikke ændre sprog til et andet end det land, man opholder sig i. Hvis du vil bruge appen på engelsk, har vi vores internationale version, men hvis du fx er fransktalende og bor i Sverige, kan du kun vælge et andet sprog ved at ændre land i din app. Det betyder dog, at tilbud og information om fødselsforberedelser og jordemoderbesøg er tilpasset til det pågældende land. Hvis man ikke har noget imod det, er appen opbygget på samme måde, og det, der sker med kroppen og barnet, er det samme.

Ny terminsdato, hvordan ændrer jeg den?

Hvis du har fået en ny terminsdato, kan du ændre den under Indstillinger > Min graviditet > Beregnet termin.

Første dag i seneste menstruation, rediger dato

Hvis du vil ændre dato for Første dag i sidste menstruation, kan du gøre det under Indstillinger > Min graviditet > Beregnet termin.

Skift højde- og vægtenheder i vægtkurven

Du kan ændre enheder for længde- og vægtkurven under Indstillinger > Land > Enheder længde/vægt.

Hvordan eksporterer jeg min dagbog til PDF?

I iOS: PDF-knappen finder du under Dagbog/Billeder i den nedre menu Dagbog. Ved siden af knappen "Nyt indlæg" finder du også "PDF". I Android: Efter den seneste opdatering er PDF-knappen blevet sværere at finde. Vi arbejder på at ændre dette! PDF-knappen finder du ved at klikke på Filter, vælge Dagbogsindlæg og derefter klikke på Filter igen for at "vise mindre". Derunder ligger PDF-knappen gemt.

Hvordan aktiverer jeg børnedelen i appen?

Børnedelen aktiveres automatisk, når du opsummerer en graviditet, så der dermed oprettes et barn. Børnedelen aktiveres også, når du tilføjer et barn manuelt i appen (som ikke er skabt af en opsummering af en graviditet).

Hvordan ændrer jeg barnets navn i appen?

Du kan ændre barnets navn under Indstillinger > Min familie. Klik derefter på barnet, og vælg Navn.

Hvordan fjerner jeg et barn i appen?

Hvis du vil fjerne et barn fra appen, gør du det under Indstillinger > Min familie. Klik derefter på det barn, som du vil slette. Hvis du har iOS, vises der et papirkurvsikon i det øverste højre hjørne, og hvis du har en Android, er knappen til sletning placeret forneden.

Hvordan fjerner jeg registrerede veer i ve-timeren?

Hvis du vil fjerne registrerede veer i ve-timeren, skal du bare stryge til venstre med fingeren på den ve, som du vil fjerne. Så vises alternativet "Slet".

Graviditetsmåned kontra kalendermåned

I folkemunde er det almindeligt at beskrive en graviditet i måneder. Hvis du som gravid bliver spurgt om, hvilken måned du er i, menes der oftest kalendermåneden. Kalendermåneden er et omtrentligt begreb, som giver en god indikation af, hvor i graviditeten du befinder dig. Eftersom en kalendermåned kan bestå af 28, 30 eller 31 dage (hvis vi ikke regner med skudår), kan forskellige steder udregne det lidt forskelligt. I denne app har vi generaliseret lidt og går ud fra, at en kalendermåned består af 30 dage. Den første kalendermåned begynder, når du bliver gravid, hvilket først er i uge 2+0. En graviditet består af ca. ni kalendermåneder. En graviditetsmåned er et mere nøjagtigt begreb, som ofte anvendes inden for sundhedsplejen. En graviditetsmåned består altid af 28 dage og påbegyndes i uge 0+0. En graviditet består således af ca. ni kalendermåneder, men altid af 10 graviditetsmåneder.

Trimestre

En graviditet inddeles i trimestre, og der kan forekomme lokale afvigelser for, hvordan man regner trimesterugerne. Vi regner med, at første trimester varer fra uge 1 (0+0) til udgangen af uge 14 (13+6). Andet trimester begynder i uge 15 (14+0) og varer til udgangen af uge 28 (27+6). Det tredje trimester varer fra starten af uge 29 (28+0) til barnets fødsel. Vi baserer appens trimesterinddeling på den svenske kildelitteratur "Obstetrik", som udgives af Studentlitteratur. Det er den bog, der bl.a. anvendes i den svenske jordemoderuddannelse.

Længde- og vægtangivelser

I begyndelsen af graviditeten måler man barnets længde fra hoved til hale. Det kaldes CRL, hvilket står for "Crown Rump Length". Derefter går man over til at måle barnets hovedomfang, BPD (biparietaldiameter) og FL (lårbenets længde) for på den måde at følge barnets vækst og vurdere barnets samlede længde. Først i uge 24+0 begynder jordemoderen samt evt. ultralydskanning at interessere sig for og måle barnets vægt. De vægt- og længdeværdier, som vi angiver, er vurderinger baseret på normal vækst. Frem til uge 20+0 siger man, at alle børn udvikler sig nogenlunde ens hvad angår vægt og længde. Efter uge 20+0 begynder vores genetiske forudsætninger at spille ind, og nogle børn bliver længere, nogle bliver kortere, nogle bliver slanke, og nogle bliver mere buttede.

Hvem har skrevet artiklerne/teksterne i appen?

Alle vores medicinske tekster er skrevet af jordemødre, læger og andre specialister.

Genaktiver en afsluttet graviditet

Du kan genaktivere graviditeten under Indstillinger > Min graviditet > Igangværende graviditet, og du kan slette det oprettede barn i appen under Indstillinger > Min familie > Vælge det pågældende barn og trykke på Slet i øverste højre hjørne.

Hvordan ændrer jeg dato for vægtindtastning?

Appen beder altid om, at den første indtastning skal være vægten inden graviditeten, så der kan oprettes en vægtkurve. Derfor kan du ikke ændre denne specifikke dato. Du må gerne indtaste den samme vægt to gange, hvis du ikke kan huske vægten på den specifikke dato.

Hvordan ser jeg specifikke datoer i graviditetsugerne?

Vores kalenderværktøj kan hjælpe dig med at planlægge og følge med i, hvordan graviditeten skrider frem, ved at vise hvilken uge du er i på en bestemt dato. Du skal bare klikke på den dato, som du vil have information om.

Mumfulness-videoerne er låst trods abonnement

Hvis du stadig ser en betalingsvæg, når du har tilmeldt dig Mumfulness, skal du klikke på knappen Gendan køb under abonnementsalternativerne. Så opdateres de køb, du har foretaget i appen, og du får adgang til alt videomateriale.

Jeg kom til at klikke på Gendan køb, hvad betyder det?

Gendan køb er en funktion, som du kan bruge til at få adgang til køb, du har foretaget i appen, hvis du for eksempel skifter telefon. Du betaler ikke igen.

Hvordan angiver jeg en tocifret højde på barnet?

Du kan scrolle tallet til venstre ned, indtil du ser den korrekte højde. Kolonnen til venstre er centimeter, og kolonnen til højre er millimeter.

Hvordan holder jeg op med at dele min konto?

For at holde op med at dele kontoen skal du gå til Indstillinger > Del konto > Afslut deling og bekræfte.

Hvordan sletter jeg min konto?

Hvis du har oprettet en konto i appen og vil slette den, skal du gå til Indstillinger > Min profil > Slet konto. Herefter sendes et link til din e-mailadresse, så du kan slette kontoen (nogle gange ender e-mailen i spammappen). Hvis du ikke har oprettet en konto i appen, skal du bare slette appen, eftersom alt indhold kun ligger gemt lokalt på telefonen. Hvis du sletter appen, slettes alt indhold samtidig. Bemærk, at hvis du sletter kontoen, forsvinder alle informationer, og de kan ikke genskabes.

Om appen

__Hvad er Preglife?__ Preglife er en komplet graviditets-app til vordende og nybagte forældre. Appen er specialudviklet til at levere pålidelig information til enhver, der vil føle sig mere tryg under hele graviditeten og i de tidlige stadier af forældreskabet. Preglife blev udviklet på initiativ af Tobias Meschke i samråd med fremtrædende eksperter i og uden for Sverige. __Hvad gør Preglife?__ Appen gør det nemt for både gravide og deres partner at følge med i graviditeten og barnets udvikling uge for uge, skabe en tidlig tilknytning til barnet og blive klædt på til eventuelle udfordringer undervejs. Det sikrer vi ved hjælp af informative artikler, illustrerede videoer, podcasts, fødselsforberedende øvelser og meget mere. Hos Preglife er vi stolte over at kunne dele ud af vores brede erfaring og viden baseret på den seneste forskning, Vores primære fokus er at skabe en inkluderende platform, som henvender sig til alle former for familiekonstellationer. Vores kerneprincipper er inklusion, pålidelighed, tilgængelighed og videnskabelig nøjagtighed, og med afsæt i disse bestræber vi os på at skabe de bedst mulige forudsætninger for hvert enkelt individ på deres rejse mod forældreskabet. __Hvem arbejder Preglife sammen med?__ Vi har et stærkt samarbejde med et globalt netværk af jordemødre på forskellige markeder under ledelse af Åsa Holstein (uddannet jordemoder). Derudover arbejder vi tæt sammen med lægefagligt personale og eksperter på forskellige områder. Det sikrer, at alt indhold i appen bliver faktatjekket for at sikre, at informationen er korrekt og til at stole på. I tråd med vores ambition om at være forskningsbaseret og lægefagligt funderet etablerede vi i 2023 vores helt eget Medical Board, som består af: Åsa Holstein, jordemoder Anja Lundström, jordemoder Maja Åström, fysioterapeut og medicinsk yogaterapeut Elisabeth Hjärtmyr, jordemoder og ammespecialist Charlotta Ersmark, gynækolog og fødselslæge Erik Borgström, børnelæge og seniorrådgiver i neonatalogi

Referencelitteratur

GRAVIDITET: Standardkurva för intrauterin tillväxt. Marsal et al, 1993 Mammapraktikan. Söderberg, L. B. Wahlströms 1999. Lärobok för barnmorskor. Faxelid, E., m.fl. Studentlitteratur 2001. Myles Textbook for Midwives. Fraser, D. och Cooper, M. Churchill Livingstone 2003. Obstetrik. Hagberg, H., m.fl. Studentlitteratur 2008. Neonatalogi. Lagercrantz, H., m.fl. Studentlitteratur 2008. Langman´s Medical Embryology. Lippinicott, Williams and Wilkins 2012. BABY: Stora boken om barn, Att vänta & föda - barnets första sex år, Lena Lidbeck, Kristina Hofsten & Mia Coull, Nordstedts 2016, 8:e reviderade upplagan, 1:a upplagan (1995). Små barn kan! Om barns utveckling & lärande 0-5 år, Jorunn Hanssson, Ica bokförlag 2009. Tio Steg i Barnets Mentala Utveckling, Van De Rijt & Plooij, Atwerpen, Kosmos-Z&K Uitgevers, 2:a utgåvan, 1:a upplagan (2006).