shutterstock 171516707 900x600

Mæslinger

Denne virus er luftbåren og meget smitsom. Virussen kan blive hængende i flere timer efter, at en smittet person har opholdt sig i et lokale. Almindelige symptomer er snue, kraftig og tør hoste samt høj feber. Nogle smittede oplever desuden, at de bliver følsomme over for lys. Efter de første symptomer optræder de karakteristiske udslæt på huden, som ofte starter i ansigtet og i løbet af nogle døgn spreder sig til hele kroppen i form af store, mørke udslæt.

Når man venter barn, kan man blive meget syg, og infektionen medfører en øget risiko for komplikationer under graviditeten, både for den gravide og for barnet i maven. Mæslinger kan ikke behandles.

Diagnosen stilles på baggrund af det kliniske billede, men også ved hjælp af blodprøver og podning. Hvis du tidligere har haft mæslinger eller er blevet vaccineret, har du antistoffer mod virussen og er dermed immun. Antistofferne beskytter dig og barnet, både når det er i maven, og når det er nyfødt.

Source: - https://www.cdc.gov/measles/