BBHM-Hospital-Two-16

Forbered jer på et planlagt kejsersnit

Märta Cullhed Engblom

ByMärta Cullhed Engblom

Jordemoder og doula

I dag kommer mange børn til verden ved kejsersnit. Det er den mest udbredte form for bugoperation i Vesten, og de hyppigste årsager til planlagt kejsersnit er, at:

  • barnet ligger i sædestilling, det vil sige med bagdelen nedad.
  • barnet er for stort i forhold til kvindens bækken.
  • kvinden lider af fødselsangst.
  • kvinden eller barnet lider af en sygdom.
  • kvinden har fået foretaget et eller flere kejsersnit tidligere.

Stil spørgsmål

I bliver informeret af den fødselslæge, jordemoder og anæstesilæge, der skal være med ved operationen. Spørg endelig løs – der findes ingen dumme eller overflødige spørgsmål. I har brug for at forstå, hvad et kejsersnit indebærer, I skal føle jer trygge ved proceduren, og I skal kunne mærke, at I er en del af det, der sker. Man forbereder sig på en anden måde til et kejsersnit end til en vaginal fødsel, hvor man fokuserer mere på veer, smertehåndtering, vejrtrækning og afslapning.

I langt de fleste tilfælde kan kvinden og barnet være indlagt sammen efter et kejsersnit. Hvordan ser rutinerne ud på jeres sygehus? Man kan også fremsætte sine egne ønsker. Vil I høre jeres egen musik i baggrunden? Eller ønsker I, at partneren skal have lov til at klippe navlestrengen over, når barnet er født?

Mens kejsersnittet udføres

Det er helt normalt at være bekymret og nervøs inden og under et kejsersnit. Hvis frygten eller bekymringen tager overhånd, skal I endelig fortælle sundhedspersonalet, hvordan I har det. Ved et planlagt kejsersnit vil I forhåbentlig kunne være ved hinandens side under hele operationen. Et operationsklæde dækker for indgrebet, så I ikke ser selve kejsersnittet. Til gengæld vil I kunne høre alt, der foregår på operationsstuen. Træk vejret sammen, stille og roligt, for at forsøge at fokusere og slappe af. Det kan også være afslappende, at partneren taler blidt til den fødende og forsigtigt berører hendes kinder og pande. Operationsstuen er fyldt med fremmede mennesker, så det kan være lidt af en udfordring at skabe en privat sfære i lokalet. Som partner kan du sikre større intimitet ved at sidde helt tæt på og måske holde hende i hånden og tale med hende under indgrebet,

Barnet kommer ud

Mange bliver overraskede over, hvor hurtigt det går at få barnet ud. Pludselig gjalder et barneskrig gennem lokalet. Det kan være meget overvældende for jer begge to. Som mor får du sandsynligvis mulighed for at hilse på dit barn på operationsstuen, lægge det hud mod hud og holde om det. Det er især vigtigt, hvis kvinden og barnet ikke skal ligge på samme afdeling lige efter kejsersnittet, men skal være væk fra hinanden i et stykke tid. På de fleste sygehuse har I barnet hos jer, mens kirurgerne syr operationssåret sammen.

Hold barnet hud mod hud

I timerne efter operationen vil partneren eventuelt være nødt til at tage sig af barnet, mens kvinden kommer til hægterne på opvågningen. De fleste nyfødte kan sagtens klare sig uden mad i et stykke tid. Det vigtigste er, at barnet får nærhed og hjælp til at holde varmen. Det gør man bedst ved at holde barnet hud mod hud, så det kan være en fordel, at man som partner tager tøj på, som er nemt at åbne foran.

Blive på sygehuset

Et kejsersnit er en stor bugoperation, som kan kræve lidt længere restitution end en vaginal fødsel. For at såret skal kunne hele, er du som partner nødt til at stå for en stor del af ansvaret for barnet og de praktiske gøremål, mens I er på sygehuset.

Hurtigt op at gå

For at undgå komplikationer efter operationen er det en fordel at komme op at gå så hurtigt som muligt. Du kommer hurtigere på benene, hvis du modtager god smertelindring. På sygehuset bliver du som nyopereret derfor bedt om at vurdere din smerte med jævne mellemrum, så du ved behov kan få smertelindring. Det må gerne stramme og trække i operationssåret, men det må ikke gøre meget ondt! Det går som regel fint at komme i gang med amningen efter et kejsersnit.

Når I kommer hjem

Når I kommer hjem, skal I tage den med ro og hvile jer, når muligheden byder sig. Mærk efter, om I orker at få besøg af venner og familie, og sluk gerne jeres mobiltelefoner, inden I går i seng. Såret efter operationen heler i løbet af nogle uger, og i den periode er det bedst, at du ikke løfter noget, der er tungere end dit lille nyfødte barn.

Det er bedst, hvis du, der har født, kan slippe helt for huslige pligter i de første uger efter hjemsendelsen, og at din partner kan tage din del af slæbet. Det kræver al din energi og tid at være nyopereret og samtidig have et lille barn at tage sig af. Der varierer meget fra person til person, men det kan tage op til et halvt år at komme sig efter et kejsersnit. Mange føler dog, at deres hverdag fungerer stort set normalt allerede efter nogle uger.

Sources: - Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier.
- Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.