River-Birth-Story-18

Spontan abort

Märta Cullhed Engblom

ByMärta Cullhed Engblom

Jordemoder og doula

Abort kan desværre ikke forebygges. Helt op til 15-20% af alle graviditeter ender i en spontan abort. Det første tegn er som regel en menstruationslignende blødning, men tidligt i graviditeten er det dog helt almindeligt at have blødninger, uden at det betyder, at der er noget galt. Hvis du bløder i forbindelse med en spontan abort, fortsætter blødningen, indtil livmoderen har udstødt hele graviditeten.

Blødningen er ofte kraftigere end en normal menstruation, og der kan også komme blodklumper, såkaldte "koagler". Nogle gange kan man også se vævsrester. Mange kvinder får også kraftige menstruationssmerter. Du behøver ikke at søge akut lægehjælp. Du kan afvente og kontakte dit jordemodercenter for at få rådgivning. Hvis det er en begyndende eller igangværende spontan abort i den første del af din graviditet, er der desværre ikke noget, man kan gøre for at stoppe eller forhindre den. Oftest klarer kroppen det helt af sig selv, uden at du behøver at søge lægehjælp.

Hvis du ud over blødningen også har kraftige smerter i de nedre dele af maven eller den ene side af maven, eller hvis du bløder og føler, at din almentilstand er forringet, skal du dog søge akut lægehjælp. Blødning i kombination med smerter i den ene side af maven kan være et tegn på graviditet uden for livmoderen, en såkaldt "ektopisk graviditet" (ægget har ikke sat sig fast i livmoderen, men uden for livmoderen, oftest i æggelederen). Uden behandling kan dette hurtigt udvikle sig til en livstruende tilstand, eftersom æggelederen kan sprænges og forårsage en kraftig blødning i bugen.

En "missed abortion", også kaldet "abortus inhibitus", indebærer, at aborten er forsinket, og at det tager tid, før kroppen udstøder fosteret – nogle gange flere uger. Det mærker man ved, at det begynder at bløde, eller også opdages det først ved en ultralydsscanning. Graviditetssymptomerne fortsætter som regel, selvom fosteret ikke længere lever.

Mange kvinder, der rammes af spontan abort, føler skyld. Det er vigtigt at huske, at du ikke selv kan forårsage en spontan abort på grund af stress, træning eller tunge løft. Du kan heller ikke fremprovokere en abort ved at flyve. Når du venter dig, kan du ikke gøre andet end at passe så godt på dig selv som muligt: spise godt, dyrke motion, hvile dig, når du er træt, og lade være med at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer. Ekstra folsyre kan have en beskyttende virkning, eftersom det mindsker risikoen for misdannelser i embryoet. Du skal også være forsigtig med medicin og spørge din jordemoder eller læge til råds, hvis du har brug for at tage medicin. Mere end det kan du ikke gøre. Du er nødt til at forsøge at have tillid til kroppen, og at den gør det, som den har brug for at gøre.

Hvis blødningen fører til, at du aborterer, er årsagen for det meste, at der er noget galt med barnet, som får kroppen til at udstøde graviditeten for at kunne starte forfra. En spontan abort kan også skyldes en infektion, eller at du har en underliggende sygdom, som øger risikoen for at abortere. Kroppen sørger som regel selv for at udstøde hele graviditeten, men nogle gange er man nødt til at foretage en såkaldt udskrabning for at sikre, at livmoderen er helt tom. Blødningen efter en spontan abort skal aftage gradvist og derefter forsvinde helt. Hvis du får feber, hvis blødningen eller det brunlige udflåd begynder at lugte dårligt eller øger i mængde, eller hvis du får ondt i den nedre del af maven, kan det være tegn på, at du har en infektion i livmoderen. Så skal du søge akut lægehjælp. Infektion behandles med antibiotika.

Efter en spontan abort skal du undgå at bade i badekar, søer/hav eller bassin, så længe du bløder. Undgå også tampon, og brug kondom ved sex. Så længe du bløder, befinder din livmoder sig i en helingsfase, hvilket indebærer en øget risiko for infektion.

Hvis du aborterer, mindsker det ikke sandsynligheden for, at du kan blive gravid igen. Kroppen omstiller sig hurtigt efter en spontan abort, og man kan blive gravid igen efter nogle uger.

En spontan abort kan være forbundet med forskellige følelser, og ingen følelser er forkerte. Hvis du føler sorg, skal du lade sorgen fylde så meget, som der er brug for. Kroppen kan også sørge fysisk efter en abort. Hvis du eller en eventuel partner har brug for samtalestøtte, er der ofte en rådgiver tilknyttet jordemodercentralen. Tøv ikke med at bede om hjælp, hvis du har brug for det. Hvis du oplever gentagne spontane aborter, bør du få foretaget en undersøgelse for at finde ud af, om der er en årsag, som man kan gøre noget ved. Har man haft en eller flere spontane aborter inden den nuværende graviditet, er det ikke usædvanligt at opleve en øget uro, som hos mange kvinder først forsvinder, når barnet er født, og man kan se med egne øjne, at det er gået godt.

Kilder: - Bratt, A. (2014). Vänta på barn: Fertilitetsboken. Bonnier Fakta. - Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.